Πλεονεκτήματα

 

Αξιοπιστία

Τα συστήματα λειτουργούν αδιάλειπτα σε ένα ευρύ φάσμα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της φιλοξενίας και του λογισμικού εγγυάται την αξιοπιστία της λύσης που παρέχουμε.

Επίσης, τα προϊόντα μας αναπτύσσονται αποκλειστικά από την εταιρία συνεχώς τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό και στο μέλλον. Επωφεληθείτε από μια λύση που θα σας παρέχει τα πιο σύγχρονα εργαλεία…

Χαμηλό κόστος επένδυσης

Η απόκτηση διαφορετικών συστημάτων από διαφορετικούς προμηθευτές για την κάθε λειτουργία της μονάδας σας έχει αυξημένα κόστη αγοράς, εκπαίδευσης και συντήρησης. Η Coral προσφέρει ένα ενιαίο σύστημα με ένα κλάσμα του κόστους που θα δίνατε με συνολική εκπαίδευση και υποστήριξη.

Αύξηση των εσόδων από καθαρές πωλήσεις.

Η αύξηση των πωλήσεων είναι το αποτέλεσμα, του επιπλέον χρόνου που αφιερώνεται στους πελάτες, της αύξησης του μέσου όρου του τελικού ποσού που αντιστοιχεί στην κάθε επιτυχημένη προσφορά και την αύξηση του ποσοστού των επιτυχημένων ευκαιριών πώλησης.

Αύξηση του ποσοστού συγκράτησης των πελατών

Αύξηση του αριθμού των πελατών που επανέρχονται και χρησιμοποιούν ξανά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα.

Αύξηση των νέων πελατών και μείωση του κόστους απόκτησης νέων πελατών

Προκύπτει από τις οργανωμένες κινήσεις marketing, την ορθολογικότερη κατανομή των κονδυλίων διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών , την σωστή στόχευση υποψηφίων πελατών και τον πιο οργανωμένο τρόπο λειτουργίας των ανθρώπων που ασχολούνται με τις πωλήσεις

Αύξηση του περιθωρίου κέρδους (margin)

Η αύξηση αυτή προκύπτει εξαιτίας : Της καλύτερης γνώσης των πελατών, Την δυνατότητα διασταυρωμένων πωλήσεων (cross – selling) Της δυνατότητας για μικρότερη έκπτωση (discount).

Μείωση των γενικών εξόδων πωλήσεων καθώς και του κόστους διαχείρισης του marketing

Η μείωση αυτή είναι αναμενόμενη αφού: Είναι πλέον σαφής η κατηγοριοποίηση των πελατών (market segmentation) Είναι γνωστές και οι ανάγκες των πελατών της εταιρίας Δεν γίνεται σπατάλη χρημάτων για mailing προς όλους τους υφιστάμενους και νέους πελάτες. Υπάρχει καλύτερος και αποδοτικότερος συντονισμός των εσωτερικών διαδικασιών

Αύξηση του ποσοστού ικανοποίησης των πελατών

Οι πελάτες ανακαλύπτουν ότι η εταιρία ανταποκρίνεται με μεγάλη επιτυχία στις κλασσικές αλλά και τις εξειδικευμένες ανάγκες τους. Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη Όχι μόνο πηγή εσόδων υψηλού περιθωρίου κέρδους , αλλά και ένα σημείο διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό

Ενδυνάμωση του brand name της εταιρίας

Σε αυτό συμβάλει η αίσθηση της καλύτερης εξυπηρέτησης που απολαμβάνει ο πελάτης.

Πιο επιτυχημένες προβλέψεις (forecasting) πωλήσεων και ζήτησης

Άρα και καλύτερη διαχείριση κονδυλίων , ορθολογικότερη διαχείριση προσωπικού και εξοπλισμού