Coral.CRM

 Το Coral.CRMείναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας με τους πελάτες και προμηθευτές.

Ιδιαίτερη έμφαση και σημασία έχει δοθεί στην χρηστικότητα και τη φιλικότητα προς τους χρήστες, έτσι ώστε να μην απαιτείται μεγάλος χρόνος τόσο εκμάθησης όσο και χρήσης του συστήματος.

Οι βασικές λειτουργίες του συστήματος περιγράφονται παρακάτω:

Βασικά στοιχεία διαχείρισης

Το Coral.CRMαναγνωρίζει δύο βασικούς τύπους αντικειμένων: τις εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα. Οι εταιρίες μπορεί να είναι πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές, κλπ. Τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να είναι πελάτες, επαφές, εργαζόμενοι στην επιχείρηση, κλπ.

Η καρτέλα της εταιρίας/προσώπου περιέχει συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες και το ιστορικό που υπάρχει στο σύστημα. Ο χειριστής του συστήματος έχει πλήρη εικόνα για τα εξής:

 • Όλες τις καταγεγραμμένες δραστηριότητες και επικοινωνίες (ραντεβού, εργασίες, τηλεφωνήματα, email, φαξ, επιστολές και σημειώσεις)
 • Όλες τις προσωπικές προτιμήσεις (αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) και όλους τους τομείς ενδιαφέροντος (αν πρόκειται για πρόσωπο ή εταιρία)
 • Πλήρες ιστορικό (συμβάντα/αιτήματα, δώρα/επιβραβεύσεις, πληρωμές κλπ)
 • Στοιχεία πωλήσεων (προσφορές, παραγγελίες, συμβόλαια, τιμολόγια)
 • Σημειώσεις
 • Σχετικά ηλεκτρονικά έγγραφα

Κατηγοριοποίηση πελατών – επαφών

 Το Coral.CRMυποστηρίζει τρία επίπεδα βασικής κατηγοριοποίησης: Το βασικό τύπο της εταιρίας/προσώπου, την κατηγορία και την υποκατηγορία του. Οι επιλογές για τον καθορισμό των υποκατηγοριών κάθε κατηγορίας είναι απεριόριστες με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση των εταιριών και των προσώπων σε τέτοιο βαθμό λεπτομέρειας ώστε η επιχείρηση να αναγνωρίζει και να ομαδοποιεί τα δεδομένα της ανεξάρτητα από το πλήθος τους.

Work to do

 Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί συγκεντρωτικά τις τρέχουσες δραστηριότητες που τον αφορούν. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο do to list χωρίζονται στα εξής:

 • Εργασίες (tasks) που έχουν ανατεθεί στον ίδιο το χρήστη
 • Εργασίες που ο χρήστης έχει αναθέσει σε άλλους
 • Υπενθυμίσεις (alerts)
 • Συναντήσεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν και στις οποίες συμμετέχει ο χρήστης
 • Κατάλογος με φυσικά πρόσωπα που εορτάζουν σήμερα

Προσωπικές δραστηριότητες

 Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων που συμμετέχει. Οι δραστηριότητες διαχωρίζονται σε εργασίες, συναντήσεις, αλληλογραφία, e-mail, φαξ και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Κάθε δραστηριότητα εμφανίζεται στην καρτέλα της εταιρίας/προσώπου στο οποίο αναφέρεται.

Το κάθε τμήμα της επιχείρησης μπορεί να κάνει πλήρη προγραμματισμό των καθημερινών του εργασιών μέσω των δραστηριοτήτων, τόσο όσον αφορά τη σχέση του με τους πελάτες, όσο και την εσωτερική λειτουργία της μονάδας. Ταυτόχρονα, η διοίκηση μπορεί να εποπτεύει συγκεντρωτικά τη λειτουργία της επιχείρησης, τόσο ανά τμήμα όσο και ανά εργαζόμενο.

Κάθε δραστηριότητα μπορεί να είναι δημόσια, να την βλέπουν δηλαδή όλοι οι χρήστες του συστήματος, ή να εμφανίζεται μόνο στον χρήστη που τη δημιούργησε.

Προσωπικό ημερολόγιο

 Μέσω του προσωπικού ημερολογίου δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη του συστήματος να παρακολουθεί με ευκολία όλες τις δραστηριότητες που τον αφορούν σε ημερολογιακή μορφή (ημερήσια, πενθήμερη εβδομαδιαία ή μηνιαία).

 Προσωπικές σημειώσεις

 Το Coral.CRMδίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να κρατάει σημειώσεις για οποιοδήποτε θέμα, τις οποίες μπορεί να έχει για προσωπική του χρήση ή να απευθύνει σε άλλους χρήστες.

Οι σημειώσεις μπορεί να συνδέονται με τους πελάτες, έτσι ώστε να εμφανίζεται το ιστορικό στην καρτέλα του πελάτη, καθώς και να περιέχουν συνδέσμους με αρχεία.

 Κεντρική Διαχείριση εγγράφων

 Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να διαχειρίζονται κεντρικά κοινόχρηστα έγγραφα της εταιρίας. Για κάθε έγγραφο δηλώνεται τύπος εγγράφου και λέξεις κλειδιά (key words), έτσι ώστε να γίνεται γρήγορη και απλή η εύρεση και η χρήση των εγγράφων από κάθε χρήστη. 

Εορτολόγιο

 Ο χρήστης του συστήματος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να ενημερώνεται καθημερινά για τις επίσημες ονομαστικές και άλλες εορτές. Επιπλέον, παρουσιάζεται λίστα πελατών και επαφών που εορτάζουν, είτε πρόκειται για γενέθλια είτε για ονομαστική εορτή σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησης και την ημερομηνία επετείου (ονομαστικής εορτής ή άλλο) που συμπληρώνεται στην καρτέλα του κάθε πελάτη.

Πληρωμές

 Μέσω του συστήματος δύναται η εταιρία να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται πληρωμές από ή προς τρίτους. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισαγάγει είτε μια ανεξάρτητη εφάπαξ πληρωμή, είτε μια επαναλαμβανόμενη ανά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. κάθε πρώτη του μήνα ή κάθε Παρασκευή).

Κάθε πληρωμή μπορεί να είναι δημόσια, να την βλέπουν δηλαδή όλοι οι χρήστες του συστήματος, ή να εμφανίζεται μόνο στον χρήστη που τη δημιούργησε.

Δυναμικές λίστες marketing

 Με βάση την αξιολόγηση των πελατών το σύστημα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί απεριόριστο αριθμό από καταλόγους πελατών, με δυναμικό τρόπο με πολύπλοκα κριτήρια. Οι κατάλογοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το τμήμα marketing για αποστολή μαζικών e-mail ή επιστολών, και γενικά για οποιαδήποτε δραστηριότητα και χρήση επιθυμεί το κάθε τμήμα της εταιρίας.

Newsletter management

 Αποστολή προωθητικού ή ενημερωτικού υλικού σε προκαθορισμένες ή δυναμικές λίστες. Για παράδειγμα αποστολή ενημερωτικής διαφημιστικής μπροσούρας σε όλους τους πελάτες που έχουν να επικοινωνήσουν περισσότερο από 1 έτος, ή ενημέρωση της πορείας υλοποίησης ενός project ή μιας υπηρεσίας.

Αποστολή εορταστικών καρτών

 Καθημερινά δημιουργείται δυναμική λίστα πελατών που έχουν ονομαστική εορτή ή γενέθλια. Αποστέλλεται ευχητήριας κάρτας με βάση ένα προκαθορισμένο μήνυμα (template). Ανάλογη διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί και σε άλλες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα αλλαγή έτους κλπ.

Διαχείριση διαφημιστικού υλικού

 Η επιχείρηση μέσω του συστήματος μπορεί να διαχειριστεί το διαφημιστικό υλικό που διαθέτει καταγράφοντας το στον ειδικό κατάλογο διαφημιστικού υλικού μάρκετινγκ. Κάθε διακίνηση καταγράφεται (αποδέκτης και ποσότητα) και εμφανίζεται πλήρες ιστορικό διακίνησης.

Διαφημιστικές εκστρατείες

 Δημιουργία target group από υπάρχον πελατολόγιο και λίστες υποψηφίων πελατών

Καταγραφή και παρακολούθηση ενεργειών εκστρατείας και διαχείριση διαφημιστικού υλικού

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εκστρατείας

Πωλήσεις

 Διαχείριση κύκλου εργασιών.

 • Διαχείριση προσφορών-παραγγελιών-συμβολαίων
 • Εσωτερική σύνδεση όλων των οντοτήτων και άμεση μετατροπή της μιας σε άλλη

Διαχείριση κύκλου πωλήσεων.

 • Υποψήφιοι πελάτες
  • Αρχική επικοινωνία
  • Αξιολόγηση υποψηφίου πελάτη
  • Αρχική συνάντηση
  • Ευκαιρίες πώλησης
   • Προσφορά
   • Παρακολούθηση προσφοράς
   • Αποδοχή προσφοράς
   • Πελάτες
    • Συμβόλαιο – παραγγελία
    • Παρακολούθηση εκτέλεσης παραγγελίας
    • Τιμολόγιο
    • After sales υποστήριξη

  

Συλλογή και διαχείριση γνώμης πελάτη

 Το Coral.CRM  συνδέεται με την εφαρμογή CoralTouch.Surveys & Coral.i-Surveys και μπορεί να αξιοποιηθεί για την δημιουργία και επεξεργασία πολλαπλών ερωτηματολογίων.

Management Information system

 Το Coral.CRM ενσωματώνει ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης και ανάλυσης  πληροφοριών, με τα εξής βασικά σημεία:

 • Μοντελοποίηση προφίλ πελάτη
 • Κατηγοριοποίηση πελατολογίου
 • Μοντελοποίηση συμπεριφοράς πελατολογίου
 • Σχεδίαση/υλοποίηση συστήματος παρουσίασης δεδομένων και λήψης αποφάσεων